Tòa-nhà-trăm-tuổi-lột-xác_2

Phòng trưng bày của Industry West được đặt trong một tòa nhà trăm tuổi ở Jacksonville.

Tòa nhà trăm tuổi Industry West