Contemporary

Contemporary artBnB - Thử nghiệm nghệ thuật tâm linh Dự án artBnB - Ordinance of the Subconscious được xem như một thử nghiệm nghệ thuật độc đáo khi khai thác đề tài văn hóa tâm linh, sức khỏe tinh...
Contemporary Via North Point - Nghệ thuật công cộng Hong Kong Sự kiện Via North Point được tổ chức tại khu vực dân cư cùng tên ở Hong Kong đã mang đến nhiều tác phẩm sắp đặt mang tính cộng đồng nhằm thúc đẩy...
Contemporary Medusa - Nghệ thuật sắp đặt thực tế ảo Một tác phẩm sắp đặt phi vật chất được tạo nên từ công nghệ thực tế ảo, Medusa sẽ đưa người xem đến với thế giới của những chuyển động ánh sáng,...
Contemporary Bridge Gallery – Dòng chảy tri thức Trong những năm trở lại đây, khu vực nông thôn tại Trung Quốc ngày càng được đẩy mạnh khai thác du lịch mang tính địa phương. Sự thúc đẩy này giúp...