Đương đại

Đương đại Art Toy Việt Nam – một cộng đồng non trẻ nhưng đầy tiềm năng Art toy được cấu thành từ “art” và “toy”. Vì là “art” nên có câu chuyện sáng tạo của người nghệ sĩ. Vì là “toy” nên có câu chuyện tâm thức của...
Đương đại Art Toy Việt Nam - Ký ức, tương lai và bản sắc Art toy được cấu thành từ “art” và “toy”. Vì là “art” nên có câu chuyện sáng tạo của người nghệ sĩ. Vì là “toy” nên có câu chuyện tâm thức của...
Đương đại Phổ Hiếu Kỳ - Cuộc quan trắc về sự tồn tại của con người Phổ Hiếu Kỳ, một triển lãm do Ace Lê giám tuyển, mở ra một không gian quan trắc về những yếu tố mật thiết của tồn tại người với thế giới. Triển...
Đương đại Dự án Reborn - Chơi cùng gỗ tái chế Năm 2011, Kumkum Fernando nhận được lời mời vào vị trí Giám đốc sáng tạo một công ty quảng cáo quốc tế đặt trụ sở tại Sài Gòn. Anh chỉ có 30 ngày...