Đương đại

Đương đại “Chiếc lồng” Arch của Ai Weiwei tại Stockholm Vòm điêu khắc bằng thép Arch của nghệ sĩ đương đại Trung Quốc Ai Weiwei hiện được đặt bên ngoài phòng trưng bày Nationalmuseum ở Stockholm, trước...
Đương đại Art Toy Việt Nam – một cộng đồng non trẻ nhưng đầy tiềm năng Art toy được cấu thành từ “art” và “toy”. Vì là “art” nên có câu chuyện sáng tạo của người nghệ sĩ. Vì là “toy” nên có câu chuyện tâm thức của...
Đương đại Art Toy Việt Nam - Ký ức, tương lai và bản sắc Art toy được cấu thành từ “art” và “toy”. Vì là “art” nên có câu chuyện sáng tạo của người nghệ sĩ. Vì là “toy” nên có câu chuyện tâm thức của...
Đương đại Phổ Hiếu Kỳ - Cuộc quan trắc về sự tồn tại của con người Phổ Hiếu Kỳ, một triển lãm do Ace Lê giám tuyển, mở ra một không gian quan trắc về những yếu tố mật thiết của tồn tại người với thế giới. Triển...