Before - After

Before - After Cải tạo nhà ở - Di sản và hiện đại YSG Studio đã cải tạo một cửa hàng ở góc phố thành nhà ở ấm áp cho gia đình 4 thành viên. Công trình hiện trạng được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX,...
Before - After Tổ ấm Israel đương đại Căn hộ lâu đời nay được trùng tu và cải tạo theo hướng không gian mở. Sự phối hợp hài hòa giữa tổng thể đơn giản và chi tiết sinh động đã mở ra...
Before - After Dinh thự của sắc màu hội họa Flemish Một tổ hợp đa dạng của các tác phẩm nghệ thuật thuộc nhiều niên đại được trưng bày xuyên suốt trong dinh thực lịch sử ở Antwerp. Ngôi nhà phản...
Before - After Ngôi nhà trên dòng chảy thời gian Trải qua nhiều biến động tự nhiên và sự bào mòn của thời gian, ngôi nhà ở thị trấn Kashan trong vỏ bọc cũ vẫn vững vàng tiếp nhận một cuộc đời...