Sustainable

Sustainable The Gathering Place - Đường cong kết nối The Gathering Place đơn giản chỉ như một nét vẽ từ bãi cỏ vươn đến mặt hồ, trên đường cong ấy, con người, thiên nhiên và kiến trúc dần xích lại...
Sustainable Thành phố thử nghiệm - Viễn cảnh từ quá khứ Thành phố thử nghiệm là một hoặc nhiều dự án từng được lên kế hoạch và triển khai trong quá khứ, chúng đề cập đến môi trường sống lý tưởng dành...
Sustainable Nhà tiền chế - Góc nhìn từ quá khứ đến tương lai Khái niệm tiền chế trong xây dựng thường dùng để chỉ các thành phần hoặc toàn bộ công trình được sản xuất sẵn tại nhà máy, sau đó vận chuyển đến...
Sustainable Cải tạo: Hướng đi "cũ mà mới" cho tương lai kiến trúc Việc cải tạo một công trình trên thực tế lại phức tạp hơn rất nhiều so với xây dựng mới, tuy nhiên những nguồn lợi lớn lao mà chúng mang đến lại...