Homes

Around the world House A - Tính chiết trung và ngôi nhà đẹp Kiến trúc sư Alexis Dornier vừa qua đã hoàn thành xong một ngôi nhà thấm nhuần bản sắc văn hóa nhưng vẫn kiện toàn nhờ yếu tố chiết trung mang tên...
Around the world Di sản nhà truyền thống - tưởng nhớ Charles Rennie Mackintosh Để đánh dấu 150 năm kể từ ngày sinh của Charles Rennie Mackintosh, thế giới đã có một sự nhìn lại hành trình của vị kiến trúc sư Scotland vĩ đại...
Around the world Tess + JJ's House - Ngôi nhà không gian mở lý tưởng Ngôi nhà của những khoảng không mang tên Tess + JJ tọa lạc tại một khu vực nhỏ thuộc vùng di sản South Yarra, Melbourne, Úc.
Around the world Tư gia của Paul Bettany và Jennifer Connelly - Giá trị cổ điển giữa ngôi nhà đương đại Cùng ELLE Decoration dạo quanh ngôi nhà của Paul Bettany và Jennifer Connely để xem khi người nổi tiếng chọn nhà sẽ như thế nào nhé.