Di sản

Di sản Phía sau vẻ đẹp những mùa hoa Ở xứ xở mặt trời mọc, mọi mùa trong năm đều có ít nhất một loài hoa khoe sắc, và người Nhật có cách tận dụng lợi thế ấy để xây dựng thành thương...
Di sản Phương Đông qua chiếc gương soi “Ôi phương Đông là phương Đông, phương Tây là phương Tây, và hai bên sẽ chẳng thể bao giờ gặp nhau”. (1907) Đây là câu thơ đã được nhà văn...
Di sản Đinh Công Đạt | Làm thiết kế "khó hơn cả lên giời" Không trong chiếu người thích “phong thánh” cho sơn mài, sơn ta, Đinh Công Đạt chỉ xem đó là chất liệu thú vị để làm nghề, từ sáng tác, thiết kế...
Di sản Doãn Chí Trung | Kinh nghiệm những "giờ bay" với sơn mài “Bay” với sơn mài liên tục từ năm 18 tuổi, nay đã qua 60, nhưng Doãn Chí Trung chưa một ngày nghỉ. Anh là danh thủ cực hiếm của làng sơn mài Việt...