Di sản

Di sản Biệt thự Dalí: Cấu trúc sinh học Công trình nhà ở gắn liền cuộc đời của Salvador Dalí, thể hiện góc nhìn thẩm mỹ chiết trung lẫn phong cách siêu thực của danh họa người Tây Ban Nha.
Di sản Tiểu vũ trụ trên bình vôi Chămpa Được chế tác từ bạc, bình vôi Chămpa là dụng cụ phục vụ chuyện cau trầu, có kỹ thuật tạo hình và chi tiết trang trí khác biệt hẳn so với các quốc...
Di sản Kỹ nghệ bạc cung đình triều Nguyễn Vào thời Nguyễn (1802 - 1945) nghệ thuật chế tác bạc cũng rất được chú trọng nhằm phục vụ nghi lễ triều đình và đồ nhật dụng hoàng gia. Từng sản...
Di sản Gạch lát Majolica - Tinh hoa gốm sứ Tây Âu Trong số những sản phẩm được xuất hiện vào thời kỳ giao thương giữa Châu Âu và Ả Rập, gốm sứ và các sản phẩm gạch nung vô cùng được ưa chuộng, đặc...