Heritage

Heritage "Chơi với Gốm": Gốm Việt của cô gái Pháp – Camille Dịu dàng, nữ tính, nhỏ xinh trong chi tiết tạo hình, kết hợp màu men trên nền cốt gốm được biểu đạt tự do, khi mong manh, khi đậm nhạt, tan chảy,...
Heritage “Chơi với Gốm”: Gốm Việt đương đại Nhắc đến các dòng gốm trên bản đồ đất Việt, yếu tố thủ công là một trong những chi tiết chế tác chủ đạo, xuyên suốt trên sản phẩm qua mọi thời kỳ....
Heritage "Chơi với Gốm": Xem gốm hoa nâu của Trịnh Vũ Hiếu Trong lịch sử gốm Việt, gốm hoa nâu nổi danh dưới triều Lý – Trần. Đến giai đoạn gốm hiện đại, nhiều nghệ sĩ vẫn đeo đuổi chế tác gốm hoa nâu,...
Heritage "Chơi với Gốm": Nguyễn Hồng Tân – làm duyên cho gốm Dung dị, chân phương, quen mà lạ trên bản đồ gốm Việt, đấy là gốm Chi – một dòng gốm mỹ thuật danh tiếng đất Bắc từ những năm 70 của thế kỷ trước....