Di sản

Di sản Đông Dương và những lịch sử liên tục được tái hình dung Trong đô thị toàn cầu hóa với những tòa nhà hiện đại bọc kim loại - kính, những mái nhà từ thời Pháp đôi khi bảng lảng hiện ra với sự phong kín...
Di sản Nét chạm tinh trên nền đá Đại Việt Có tỉ mỉ chi tiết, có khoáng đạt bay bổng, nghệ thuật điêu khắc sử dụng chất liệu đá của các vương triều Đại Việt để lại nhiều di sản nổi bật thể...
Di sản Đông Dương - Một thời đại, vùng địa lý và phong cách kiến trúc Trong thế kỷ 19-20 một phong trào kiến trúc giao thoa giữa Pháp - Việt đã dần được hình thành và phát triển, tên của nó trở thành tên của một vùng...
Di sản Tuyệt tác từ sa thạch Chămpa Mềm mại, sống động, uyển chuyển, tinh tế, chi tiết… những tác phẩm trang trí kiến trúc đền tháp, đài thờ, tượng thờ… từ chất liệu đá sa thạch minh...