Around the world

Around the world Căn hộ Lane House - Hoàn thiện cùng thời gian Một căn hộ cao tầng giữa Bắc Kinh có thể xem là hành trình tìm kiếm trải nghiệm và thoát khỏi các định kiến thiết kế. Theo KST Phần Lan Alvar...
Around the world Alexander House - Mặt phẳng khơi mở công năng "Ba chức năng khác biệt cùng tồn tại trong một công trình" - Đó là những gì chính xác nhất để nói về Alexander House, một thể loại công trình tuy...
Around the world Ichijo-toma - Trải nghiệm sống thú vị Giản dị, tự nhiên mà vẫn độc đáo, căn hộ được tạo nên từ quan điểm thiết kế Ichijo-toma truyền thống Nhật Bản đã chứng minh rằng những tư liệu lưu...
Around the world Villa Cardo - Giấc mơ lâu đài cát Như những lâu đài cát xây đắp trên bờ biển, Villa Cardo mang hình khối rắn chắc nhưng không khô cứng, tự nhiên nhưng vẫn mực thước. Công trình...