Around the world

Around the world Psychedelic Edinburgh - Giấc mơ kính vạn hoa Táo bạo và tinh tế, không gian căn hộ như được lọc qua một thấu kính vạn hoa với nhiều phân mảng màu sắc. Các NTK đã khéo léo ứng biến từng mảng...
Around the world Căn hộ Lane House - Hoàn thiện cùng thời gian Một căn hộ cao tầng giữa Bắc Kinh có thể xem là hành trình tìm kiếm trải nghiệm và thoát khỏi các định kiến thiết kế. Theo KST Phần Lan Alvar...
Around the world Alexander House - Mặt phẳng khơi mở công năng "Ba chức năng khác biệt cùng tồn tại trong một công trình" - Đó là những gì chính xác nhất để nói về Alexander House, một thể loại công trình tuy...
Around the world Ichijo-toma - Trải nghiệm sống thú vị Giản dị, tự nhiên mà vẫn độc đáo, căn hộ được tạo nên từ quan điểm thiết kế Ichijo-toma truyền thống Nhật Bản đã chứng minh rằng những tư liệu lưu...