Văn hoá

Chân dung Amelia Pegorin: “Trở thành người kể chuyện hấp dẫn độc giả là một thách thức đối với Giám đốc Nghệ thuật” Giám đốc nghệ thuật là người phải vừa duy trì được bản sắc của công ty, vừa phải trở thành một nhà cách tân trong thời đại này.
Đương đại Art Toy Việt Nam – một cộng đồng non trẻ nhưng đầy tiềm năng Art toy được cấu thành từ “art” và “toy”. Vì là “art” nên có câu chuyện sáng tạo của người nghệ sĩ. Vì là “toy” nên có câu chuyện tâm thức của...
Đương đại Art Toy Việt Nam - Ký ức, tương lai và bản sắc Art toy được cấu thành từ “art” và “toy”. Vì là “art” nên có câu chuyện sáng tạo của người nghệ sĩ. Vì là “toy” nên có câu chuyện tâm thức của...
Đương đại Phổ Hiếu Kỳ - Cuộc quan trắc về sự tồn tại của con người Phổ Hiếu Kỳ, một triển lãm do Ace Lê giám tuyển, mở ra một không gian quan trắc về những yếu tố mật thiết của tồn tại người với thế giới. Triển...