Homes

Around the world Sức sống trong căn hộ trắng Dendê Duratex Căn hộ trắng tại São Paulo mang đến cái nhìn tinh tế về giải pháp thiết kế không gian mở, đương đại, đơn giản nhưng đồng thời vẫn lồng ghép yếu tố...
Around the world Dự án Cal Meya - Cuộc sống đơn giản nơi làng quê Tây Ban Nha Trú ngụ ở vùng quê Tây Ban Nha, dự án dân cư Cal Meya tuy không nhấn mạnh những chi tiết kiến trúc truyền thống một cách rõ rệt nhưng lại mang đến...
Around the world Cuộc sống gia đình trong ngôi nhà không gian mở Ngôi nhà được kiến tạo từ ngôn ngữ kiến trúc truyền thống Nhật Bản nhưng theo định dạng không gian mở đương đại để chứa đựng một cuộc sống gia...
Around the world Không gian mang thẩm mỹ kết cấu Thoáng đãng, hay nói đúng hơn là trống trải nhưng lại kiến tạo nên không gian theo chiều hướng tích cực. Nhóm thiết kế đã thành công khi sử dụng...