Across The Universe – Cảm hứng từ đề cử EDIDA 2021

Những thiết kế mới nhất được đề cử cho giải thưởng EDIDA 2021 là nguồn cảm hứng cho nhóm Travipome tạo nên bộ minh họa với những phân cảnh “Above, Below and Around”, trong đó tâm điểm vũ trụ chính là nội tâm sâu thẳm của chúng ta.

Across The Universe 5

Across The Universe. Concept & Minh họa: Travipome.


Across The Universe 4

Across The Universe. Concept & Minh họa: Travipome.

LILO FAMILY ARMCHAIR của Moroso, thiết kế Patricia Urquiola.

FJORD STOOL của Moroso, thiết kế Patricia Urquiola.

BST THẢM THE ARCHER của cc-tapis, thiết kế Taher Bakhtiari.

SHIMMER DINING TABLE của Glas Italia, thiết kế Patricia Urquiola.


Across The Universe 3

Across The Universe. Concept & Minh họa: Travipome.

ĐÈN L’ART PLISSÉ của FOLK FORM.

THẢM DO-LO-REZ 1 ROJOS của Nanimarquina, thiết kế Ron Arad.

SOFA INFINITO của Natuzzi.

THẢM TYE’N DYE BICOLOR của cc-tapis.

SOFA FACETT của The Ligne Roset, thiết kế R. & E. Bouroullec.

BÀM OMURO của The Ligne Roset, thiết kế Mauro Lipparini.


Across The Universe 2

Across The Universe. Concept & Minh họa: Travipome.

THE GRAPY EASYCHAIR của GRAPY, thiết kế Kensaku Oshiro.

FACE SCREEN của Charlap Hyman & Herrero.

BST THẢM THỦ CÔNG DOODLES của cc-tapis, thiết kế Faye Toogood.

THẢM SWARM của cc-tapis, thiết kế Marléne Huissoud.

DS-707 ARMCHAIR của de Sede, thiết kế Philippe Malouin.

POLIFEMO của DE CASTELLI, thiết kế Elena Salmistraro.

ROCK của Joris Poggioli.


Across The Universe 1

Across The Universe. Concept & Minh họa: Travipome.

THẢM TIDAL của cc-tapis, thiết kế Germans Ermičs.


Xem thêm:

Dùng chất liệu, “chơi” họa tiết

Mầm sống giữa hoang tàn