“Tản mạn kiến trúc Nam Bộ” – biên khảo kiến trúc của nhóm cây viết trẻ

“Tản mạn kiến trúc Nam Bộ” là biên khảo về không gian nhà ở của người Việt miền Nam từ cuối thế kỷ 19 đến cuối thế kỷ 20.

Đây là kết quả của quá trình làm việc sau 3 năm đầu tiên trong dự án dài hạn của nhóm nghiên cứu Tản Mạn Kiến Trúc, dựa trên khối dữ liệu nghiên cứu thực địa trên hàng trăm ngôi nhà cổ thuộc khu vực Nam Bộ, cũng như thông tin thu thập được trong quá trình phỏng vấn nhân vật và phân tích tài liệu lưu trữ. Công trình là ấp ủ của nhóm tác giả trong việc kết nối lại với các giá trị truyền thống và di sản kiến trúc còn hiện hữu, gắn kết kiến thức hàn lâm với mối quan tâm thảo luận từ cộng đồng đương đại.

“Tản mạn kiến trúc Nam Bộ” là nỗ lực phác thảo nên một dẫn nhập có tính hệ thống về lịch sử kiến trúc dân dụng ở miền Nam, là gợi ý để bạn đọc bắt đầu tìm hiểu và ứng dụng trong các dự án nghiên cứu, thiết kế của riêng mình. Biên khảo kết hợp dữ liệu với cách dẫn dắt giàu tính kể chuyện, với sự phong phú về tư liệu hình ảnh, đặc biệt là ảnh chụp những công trình đặc sắc ít được biết đến và lần đầu xuất hiện trong một ấn phẩm chính thức, được minh họa bằng các bản vẽ, sơ đồ và bản đồ chi tiết. Với sự phong phú đó, quyển sách vừa là một tư liệu hữu ích cho những người nghiên cứu di sản, vừa là một dẫn nhập dễ tiếp cận cho bạn đọc thuộc các chuyên ngành và mối quan tâm đa dạng.

Tản Mạn Kiến Trúc Nam Bộ 1

Bìa sách “Tản mạn kiến trúc Nam Bộ”

Với ấn phẩm “Tản mạn kiến trúc Nam Bộ”, hành trình kết nối và truyền cảm hứng của Tản Mạn Kiến Trúc bước đến một giai đoạn mới. Quyển sách là một mắt xích trong tầm nhìn dài hạn của dự án Tản Mạn Kiến Trúc trong việc mở rộng nghiên cứu về di sản kiến trúc và văn hóa của đất nước, đóng vai trò như một gạch nối giữa nghiên cứu và cộng đồng, làm cho di sản trở nên dễ tiếp cận với những người yêu mến di sản và truyền cảm hứng cho những dự án mới trong tương lai.

Về nhóm tác giả: Trương Trần Trung Hiếu chủ biên, Nguyễn Trần Trọng Nghĩa và Vương An Nguyên đồng tác giả, với sự cộng tác của Nguyễn Duy Linh, Nguyễn Chí Thành, Trần Nguyễn Tuấn và Phạm Nhật Tiến.

Về Tản Mạn Kiến Trúc: Là dự án nghiên cứu hệ thống di sản kiến trúc Việt Nam. Kể từ khi thành lập vào năm 2019, Tản Mạn Kiến Trúc thực hiện việc lưu trữ dữ liệu về những công trình đang mất dần, cũng như thu thập câu chuyện từ các nhóm dân cư sống cùng di sản, đồng thời tương tác với cộng đồng người trẻ nhằm lan tỏa tình yêu dành cho văn hóa, nghệ thuật Việt. Nhóm không hướng tới sự hoài nhớ mà là tiếng nói phản hồi của người trẻ khi đối diện với quá trình đô thị hóa và sự biến mất của di sản, để khám phá những khả năng của cộng đồng trong việc chung tay kiến tạo ý nghĩa cho di sản trong đời sống Việt Nam đương đại.


Xem thêm:

Phương Đông qua chiếc gương soi