phục chế tranh – 8

Những tác phẩm xưa cũ của họa sĩ trường vẽ Gia Định đậm sắc thái tình cảm, giàu chất Nam bộ đang chờ được phục chế.

phục chế tranh - 8

phục chế tranh – 8