Bồn-cầu-gỗ-vụn_4

Bồn vệ sinh được làm gần như hoàn toàn từ một vật liệu.

Bồn vệ sinh gần như từ một vật liệu