Ánh-sáng-gián-tiếp_3

Căn hộ AXII sử dụng gương ngược sáng và dải đèn LED ẩn khéo léo để tạo ra không gian phòng tắm phù hợp. Hình ảnh: Imagen Subliminal

Ứng dụng ánh sáng gián tiếp 3