Ông Bùi Vu Thanh – Nhà sáng lập tổ chức giáo dục Embassy Education(1)