Giáo sư Jaana Lepistö – Nhà nghiên cứu Khoa Mỹ thuật, Thiết kế và Giáo dục Công nghệ – Đại học Turku, Phần Lan(1)