Tan man kien truc_2

Sự kiện Trà đàm chủ đề “Vài nét kiến trúc dân dụng miền Nam” mang đến nhiều kiến thức về nhà ở miền Nam thông qua những mô hình kiến trúc mini.

Tản mạn kiến trúc 2