Tan man kien truc_1

Công trình Tòa Án Nhân Dân TP.HCM trong hoạt động “Bách Bộ – Những công trình công cộng tại Sài Gòn thời Pháp thuộc”.

Tan man kien truc 1