Đình-Đoài,-theo-lối-về-dân-gian_2

Vẻ bề thế của cột đình Chu Quyến, còn gọi đình Chàng, ca dao có câu: “To như cột đình Chàng”.

Đình Đoài, theo lối về dân gian 2