Điêu-khắc-đá-hội-quán-người-Hoa_1

Trống đá (thạch cổ) án ngữ ngay cửa ra vào ở Nhị Phủ Miếu. Ảnh: Nguyễn Đình

Điêu khắc đá hội quán người Hoa trống đá Nhị Phủ Miếu