Đào-Vớt-Bờ-trong-thế-giới-cổ-ngoạn_14

Ấm rồng men xanh ngọc thời Trần (1225 – 1400), một tuyệt tác gốm Việt cổ.

Đào - Vớt - Bờ trong thế giới cổ ngoạn 6