Giao-lộ-thời-trang-và-kiến-trúc_11

NTK Pierre Balmain bên người mẫu thân thiết Marie-Thérèse trong một thiết kế của mình.

Giao lộ thời trang và kiến trúc 5