Đào-Vớt-Bờ-trong-thế-giới-cổ-ngoạn_11

Gốm men lục thời Lý (1009 – 1225), đẹp cả về men thuốc lẫn tạo hình.

Đào - Vớt - Bờ trong thế giới cổ ngoạn 7