(1) Căn hộ penthouse ở thành phố New York, được thiết kế bởi nhà trang trí người Mỹ quá