seoul city hall – 9

Sảnh mở tầng B1, nơi tổ chức các sự kiện của cư dân Seoul.

seoul city hall - 9

seoul city hall – 9