Nhà-An-Thư_6

Căn bếp với diện tích ấn tượng, được cơi nới thêm cửa sổ để đón nguồn sáng thiên nhiên từ 4 phía trong khu vườn.

Nhà Thư An 3