(9) Chiếc ghế _không đường thẳng_ được Horta đặt tại một trong những ngôi nhà riêng của mình