People

People Autonomous - Công nghệ giúp thăng hoa nội thất văn phòng Thế hệ hiện tại đang dành nhiều thời gian ở văn phòng hơn, chúng ta lao động nhiều hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn nhưng chất lượng sức khỏe lại...
People Artkey Artisan Keycap - Tác phẩm điêu khắc trên bàn phím Trên một bàn phím cơ học, sự xuất hiện của những chiếc keycap đầy tính nghệ thuật dường như mang lại nhiều cảm hứng làm việc hơn cho người sử...
People Diamond Furniture | 50 năm lưu giữ giá trị sơn mài Từ hình thức mỹ nghệ ban đầu, kỹ nghệ sơn mài đương thời rẽ nhánh sang loại hình sản xuất nội thất, lưu giữ giá trị thủ công đạt ngưỡng tinh hoa...
People B+ Furniture | Gạch nối thủ - công nghệp Không gian sản xuất ở ngoại ô Sài Gòn rũ bỏ đi hình ảnh thường thấy của một phân xưởng điển hình bằng sự tinh tế trong vận hành không gian.