Homes

Around the world Hideaway House - Ngôi nhà giản đơn ẩn mình giữa núi rừng Trốn chạy khỏi cuộc sống thành thị xô bồ, vị gia chủ của ngôi nhà chọn một nơi ẩn giữa núi rừng làm nơi thả mình tận hưởng...
Around the world Coastal House - 6a Architects cải tạo Nhà ven biển Coastal House - một ngôi nhà ven biển tại Devon, Anh Quốc vốn cũ kỹ, tối tăm nay dưới bàn tay cải tạo của 6a Architects đã chuyển...
Around the world House Lab - Nhà ở và giải pháp chi phí thấp Với nguồn ngân sách cực kỳ eo hẹp, dự án nhà ở House Lab đã được thực hiện theo cách thức khá khác biệt: tận thu các vật...
Around the world X.O House - Ngôi nhà mang sắc thái đối lập Với diện tích vốn đã khá lớn, ngôi nhà X.O vẫn tiếp tục được nhóm thiết kế đẩy mạnh hơn trong việc mở rộng không gian thông qua nhiều giải pháp,...