Around the world

Around the world Alexander House - Mặt phẳng khơi mở công năng "Ba chức năng khác biệt cùng tồn tại trong một công trình" - Đó là những gì chính xác nhất để nói về Alexander House, một thể loại công trình tuy...
Around the world Villa Cardo - Giấc mơ lâu đài cát Như những lâu đài cát xây đắp trên bờ biển, Villa Cardo mang hình khối rắn chắc nhưng không khô cứng, tự nhiên nhưng vẫn mực thước. Công trình...
Around the world Ngôi nhà của truyền thống và lãng mạn Ngôi nhà của màu sắc và hoa văn được kiến tạo trong thời gian gấp rút, câu chuyện tưởng chừng như sẽ chắp vá bằng những thiết kế mang tính tạm...
Around the world Căn hộ Memphis Milano - Chiết trung đa diện Khi hài hòa êm ả, lúc tương phản ấn tượng, căn hộ Thành Milan mang đến nhiều trải nghiệm phong phú nhờ sự giao thoa cổ điển - hiện đại, và dấu...