Inspiration

Inspiration 5 công trình được cải tạo từ nhà thờ cũ Nhà thờ vốn là nơi thiêng liêng được con người xây dựng với lòng tôn kính, nhưng trải qua sự bào mòn của thời gian, một số địa điểm bị hư hại và...
Inspiration JPG Coffee & LAB Burger - Khối gạch đỏ đương đại Sử dụng vật liệu đơn giản, vận dụng giải pháp thiết kế đồng nhất, JPG Coffee & LAB Burger biến dự án kinh doanh thức ăn mang đi tưởng chừng công...
Inspiration Những không gian trường học mang tính thiết kế Không gian trong trường học là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng giáo dục bên cạnh nguồn kiến thức sách vở thường thấy. Với những trường...
Inspiration Blossom - Ngôi trường mang sắc màu khám phá Bằng cách lồng ghép các giải pháp thiết kế vào môi trường giáo dục, trường học Blossom đã kiến tạo nên không gian thúc đẩy các tương tác xã hội,...