Hình hài ước vọng

Hình khối cơ bản biểu trưng cho sự đầy đủ hài hòa, cùng những chất liệu cổ truyền, vật dụng sinh hoạt của người Á Đông đã gợi cảm hứng cho các nhà thiết kế tạo nên những món nội thất tao nhã.

1. Đèn Très grande Cornette của Tsé- Tsé, 5.600.000 VNĐ (tse-tse.com) 2. Tủ Amsterdam của POP UP HOME, 15.891.000 VNĐ (madeindesign.co.uk) 3. Hộp Gutta của AYTM, 2.490.000 VNĐ (aytm.dk) 4. Ghế Singapore của Pols Potten, 7.680.000 VNĐ (polspotten.nl) 5. Ly giấy Paper Porcelain, NTK Scholten & Baijings, 517.000 VNĐ (hay.dk) 6. Đĩa giấy Paper Porcelain, NTK Scholten & Baijings, 517.000 VNĐ (hay.dk) 7. Đèn Emperor, NTK Neri & Hu, 23.625.000 VNĐ (moooi.com) 8. Khay Charles của GriNT, 2.666.000 VNĐ (serax.com) 9. Tượng nhỏ trang trí Totem Figurine à construire của Studio ROOF, 414.000 VNĐ (Smallable. com) 10. Đèn MaMo Nouchies Samurai, NTK Ingo Maurer & Dagmar Mombach, 25.147.000 VNĐ (ingo-maurer.com) 11. Bàn cà phê giấy Paper, NTK Studio Job, 9.030.000 VNĐ (moooi.com)

1. Đèn Satellite, NTK Mathieu Matégot, 14.112.000 VNĐ (gubi.dk) 2. Tô, đĩa giấy Milieux de vos tables, NTK Isabelle de Borchgrave, 465.000 VNĐ (serax.com) 3. Ghế Mélange, NTK Sybilla, 16.980.000 VNĐ (nanimarquina.com) 4. Thảm Quill, NTK Nao Tamura, 8.873.000 VNĐ (nanimarquina.com) 5. Ghế Mélange Pattern, NTK Sybilla, 16.980.000 VNĐ (nanimarquina.com) 6. Bàn cà phê giấy Paper của Studio Job, 9.030.000 VNĐ (moooi.com) 7. Bàn cà phê Turning, NTK Theresa Arns, 10.828.000 VNĐ (menu.as) 8. Thảm Tres, NTK Nani Marquina, 38.835.000 VNĐ (nanimarquina.com) 9. Đèn Stick, NTK Matali Crasset, 25.718.000 VNĐ (fabbian.com) 10. Ghế Mafalda, NTK Giordana Arcesilai, 56.258.000 VNĐ (moroso.it) 11. Hộp mây tre của Hay Studio, 1.332.000 VNĐ (hay.dk)

Thực hiện: TỪ PHƯƠNG THẢO

Minh họa: NGUYÊN TRẦN

Tuyển chọn: PHƯƠNG NGUYỄN