Trend-Forecast-2022-18

Ghế dài tích hợp chậu cây Pots Plus (The New Raw) sử dụng rác thải nhựa và công nghệ robot in 3D để chế tạo.

Trend Forecast 2022 18