Bồn-cầu-gỗ-vụn_7

Woodio cũng đã sản xuất chậu rửa mặt và bồn tắm từ chất liệu tương tự.

Chậu rửa và bồn tắm từ gỗ vụn