Bồn-cầu-gỗ-vụn_5

Hỗn hợp gỗ được giữ với nhau bằng chất kết dính nhựa.

Bồn cầu gỗ kết dính nhựa