Bồn-cầu-gỗ-vụn_3

Hỗn hợp là 80% dăm gỗ tính theo dung tích.

Bồn vệ sinh 80% gỗ vụn