Ghế Tubo bền vững

Ghế ăn “Tubo” từ BST Mar. Ảnh: Wentz Design.

Ghế Tubo bền vững