Ghế Canoa bền vững

Cùng với “Tubo”, ghế “Canoa” được bọc thủ công từ một miếng vải duy nhất. Ảnh: Wentz Design.

Ghế Canoa bền vững