Bàn trà Onda bền vững 1

Chi tiết lượn sóng mềm mại đến khó tin của bàn “Onda”. Ảnh: Wentz Design.