Bàn trà Maré bền vững 1

Bàn trà “Maré” mô phỏng chuyển động tự nhiên của sóng biển. Ảnh: Wentz Design.

Bàn trà Maré bền vững 1