Thư-viện-tre-Chiangmai-7

Thư viện tre nổi bật giữa cụm kiến trúc trường học khi nhìn từ trên xuống.

Thư viện tre Chiangmai 7