Thư-viện-tre-Chiangmai-1

Thư viện tre có mái nhà hai lớp.

Thư viện tre Chiangmai 1