Hotel Marcel_2

Toà nhà được thiết kế nguyên bản bởi Marcel Breuer vào năm 1967.

Hotel Marcel_2