Biophilic-Design_4

Gutshof Guldenhof thiết kế bởi Heim Balp
Architekten và nghệ sĩ Danh Vo với tầm nhìn khoáng đạt ấn tượng cùng cách bài trí sáng
tạo, thể hiện sự kết nối chặt chẽ với thiên nhiên mà không quên ghi dấu ấn đặc thù của người nghệ sĩ gốc Việt.