Biophilic-Design_3

Swedish Forest Retreat thiết kế bởi Norm Architects ứng dụng phương pháp Mô phỏng tự nhiên qua bảng chất liệu gỗ, đá, sợi lanh, đất nung cùng tầm nhìn bao quát về phía rừng tuyệt đẹp, bình yên nhưng cũng nắm giữ nhiều bí ẩn hào hứng.

Biophilic Design 3