Biophilic-Design_2

Nhà hàng Noma ở Copenhagen, thiết kế bởi StudioThulstrup. Thiết kế tập trung vào vật liệu gỗ mộc và giàn địa y gây ấn tượng mạnh mẽ, là sự liên tưởng đến rừng cây Bắc Âu.

Biophilic Design 2