Zest – 5

Lấy hình ảnh hoa sen, lá sen làm cảm hứng chủ đạo để trang trí cho công trình, rất vô tình mà lại hữu ý kết hợp nhịp nhàng với vẻ thô mộc của chất liệu xi măng để trần hiện đại.

Zest - 5

Zest – 5