Zest – 1

Khung trần bằng thép được giữ nguyên đảm bảo sự thoáng đãng, lớp sơn tối màu giấu bớt đi cảm giác nặng nề và rối mắt, làm nền cho ánh sáng đèn trần.

Zest - 1

Zest – 1